Groen gas, een alternatief voor aardgas

Groen gas, een alternatief voor aardgas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Met dezelfde kwaliteit, maar dan volledig circulair. Groen gas zet laagwaardige grondstoffen als groente-, fruit-, tuinresten, slib, houtachtige- en agrarische reststromen als mest, om in een hoogwaardige energiedrager. Groen gas is hernieuwbaar en wordt schoon geproduceerd. Lees meer op op de website ‘Platform groen gas’ en op…

Inloopavonden

Inloopavonden

Met uw vragen over het project kunt u terecht op de maandelijkse inloopavonden. Heeft u vragen over het project?Vragen over warmtepompen?Vragen over zonnepanelen?Vragen over financieringsmogelijkheden?Vragen over de projectbijdrage?Vragen over subsidies? U kunt uw vragen meteen stellen aan de werkgroepsleden of deskundigen die die avond aanwezig zijn. De inloopavonden vinden maandelijks plaats in de dorpshuizen van…

P1 meters voor u als bewoner

P1 meters voor u als bewoner

De Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen stelt voor alle bewoners van de dorpen Godlinze, Holwierde en Krewerd een gratis P1 meter beschikbaar (één per woning). Een P1 meter is een apparaatje dat aan een slimme meter gekoppeld, en via een app op de smartphone, het actuele verbruik aan elektra en gas registreert. Behalve het actuele verbruik houdt…

15 februari Energiecafé in Godlinze 

15 februari Energiecafé in Godlinze 

De werkgroepen organiseren informatieve avonden voor alle inwoners van Godlinze en Holwierde tijdens een ‘Energiecafé’. Hier krijgt u informatie en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen die u kunt treffen, het project, financiële zaken zoals de projectbijdrage en andere subsidies die helpen met het verduurzamen van uw woning. Deze bijeenkomsten, oftewel energiecafés zullen met…